2011. február 12., szombat

A Wikipédia hatása a viselkedéskultúrára

Január 14-én a  III. Oktatás-Informatikai Konferencia keretében egy nagyon érdekes kerekasztal- beszélgetésre került sort az online viselkedéskultúráról.Online viselkedéskultúra - Kerekasztal-beszélgetés


Másnap az Országos Széchényi Könyvtár nagytermében a Wikimedia Magyarország Egyesület által szervezet “Tíz éves a Wikipédia” konferencián egy másik kerekasztal-beszélgetés zajlott. A két különálló rendezvény két különböző beszélgetése között összefüggést vélek felfedezni. Miért?

"Tíz éves a Wikipédia" Konferencia kerekasztal-beszélgetés résztvevői
Forrás: wikimedia.org


Az online viselkedéskultúra kerekasztal-beszélgetés azzal zárult, hogy az online világban is alapvető viselkedési normákat kell betartunk. S ez így is van. A Wikipédia konferencia kerekasztal-beszélgetés viszont rávilágított arra, hogy a korábbi viselkedési normáinkat, szokásainkat, kapcsolatrendszereinket, viszonyrendszereinket az online világ is alakítja.  Az átalakítás egyik mozgatórugója a Wikipédia és annak közössége. A Wikipédia célja nem a közösségépítés, hanem az enciklopédia építése. A Wikipédia irányelvei nem csak a Wikipédia közösségére, de az egész online világra, s azon keresztül valódi világunkra is hatnak.

Jimmy Wales, a Wikipédia társalapítója videoüzenetben üdvözölte
a Wikimédia Magyarország által szervezett
„Tíz éves a Wikipédia” konferencia látogatóit


A Wikipédia irányelvei öt pilléren alapszanak:
  1. A Wikipédia egy enciklopédia.
  2. A Wikipédia cikkei elfogulatlan nézőpontból íródnak.
  3. A Wikipédia szabad enciklopédia. (A Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 alapján használható fel, és annak megfelelően terjeszthető vagy hivatkozható.)
  4. A Wikipédia szerkesztői a wikikett szellemében dolgoznak.
  5. A Wikipédiának nincsenek kötött szabályai.
Ez az öt pillér alakította ki a közösség viselkedéskultúráját, amelyet a tárgyilagosságra, a toleranciára és az egymás és mások véleményének  tiszteletére való törekvés jellemez. Bár a wikipédisták is törekszenek a tökéletességre, de azt vallják, hogy  a szerkesztés élményét pont az adja, hogy a tökéletesség nem követelmény. És nem kell félni a hibáktól. Magának a Wikimedia rendszernek a működése is ezt szolgálja. A szócikkek összes korábbi változata tárolásra kerül, így (az adminisztrátorokat kivéve) nem fordulhat elő, hogy véletlenül kárt tegyenek a Wikipédiában, vagy visszaállíthatatlanul elrontsanak valamit. Az előzőleg felsorolt működési elvek inspiráló hatása az, ami képes annyi önkéntest megmozgatni, alkotásra bírni. Ez az a hatás, amit a mindennapi életünkben csak nagyon kevés helyen és nagyon ritkán érezhetünk, tapasztalhatunk meg. 

S ez az, az erő, melyet az oktatás területén is hatékonyan lehetne alkalmazni. Ehhez azonban a jelenlegi oktatási- és munkakultúránkon kellene változtatnunk. Dr. Csányi Vilmos -  aki a Wikipédia kerekasztal-beszélgetés egyik résztvevője volt -  szerint ma már másként kell tanítani, mint 5-10 évvel ezelőtt. A tanárnak az előző órán kellene megadni, hogy minek nézzenek utána a diákok, majd a következő órán beszéljék meg, hogy amit megtaláltak, abból mi a releváns információ. Ez a fajta hozzáállás a jelenlegi tekintélyelven alapuló tanári képpel szemben egy újfajta tanár-diák viszony kialakítását és a korábbinál sokkal több felkészülést igényel mind a tanár, mind a diák részéről, de egyben megadja az egymástól való tanulás, a tudásmegosztás, a véleményalkotás szabadságának, a más nézőpontok elfogadásának és tiszteletben tartásának, valamint a tárgyilagosságra való törekvés élményét is.

A Wikipédia közösségének viselkedéskultúrájából, értékrendjéből  sok mindent átvehetnénk. Van mit tanulnunk tőlük. Azonban vigyáznunk kell arra, hogy még véletlenül se állítsuk piedesztára a Wikipédiát. Kezeljük a helyén! A Wikipédia gyorsan, ingyen, könnyen elérhető információ forrás, melyet önkéntesek szerkesztenek.
A kerekasztal-beszélgetés során elhangzott megszívlelendő tanács a Wikipédia használóinak: Dolgozatokban a Wikipédia szócikkére ne hivatkozzunk! (Ha csak nem magáról a Wikipédiáról írunk ;-) ) Nem primer információ forrás! A Wikipédia az információ szerzés egyik nagyon fontos, jól és könnyen használható kiinduló pontja.


Kapcsolódó hivatkozások: